Prehľad kráľov


Prehľad kráľov.
Rokykráľoviakráľovnépamätné udalosti
I. Z domu Arpádovho.
1000 – 1038Sv. Štefan
syn Geizov
Gisela bávorská
1038 – 1041Peter
syn Štefan. sestry
a Urseola benát.


1041 – 1044Samuel Aba
švagor Štefanov


1044 – 1047Peter zas

1047 – 1061Andrej I.
syn cára Vladislava
Anastasia Jaroslavovna
Ruska

1061 – 1063Bela I.
brat predošlého
Ryša Mečislavovna
Poľka

1063 – 1074Šalamún
syn Andreja I.
Žofia
dcera Henrika III.

1074 – 1077Geiza I.
syn Bely I.
Synadena
Gräkyňa

1077 – 1095
† 26 juli.
Sv. Vladislav
brat predošlého
Adelhaida
dcera Bertholda
švábskeho
R. 1091 zaujal
Chorvátsko medzi
Sávou a Drávou
1095 – 1114
† 3 non. febr.
Koloman
syn Vladislavov
1. Busilla sicilska
od 1097
2. Predslava ruská
od 1104
R. 1102 zaujal
Chorvátsko za Sávou
1114 – 1131
† 3 febr.
Štefan II.
syn Kolomanov
Adelhaida Steffning
od 1112

1131 – 1141Bela II. slepý
syn Almov
Helena Srbkyňa
od 1128

1141 – 1161Geiza II.
syn Bely II.
Eufrosyna
Ruska od 1148

1161 – 1162
† non. mart.
Štefan III.
syn Geizy II.
Agnesa rakúska
od 1166 alebo 1172

1162
† 19 kal. febr.
Vladislav II.
syn Bely II.Štefan IV.
jeho brat
Maria
dcera Izáka Komnena

1162 – 1173Štefan III. zas

1173 – 1196
† 9. kal. maji
Bela III.
syn Geizy II.
1. Agnesa z Poitiers
2. Margareta, dcera Ludieka VII.

1196 – 1204
† prid. kal. dec.
Imrich
syn Bely III.
Konštancia arragonská
1204 - 1205Vladislav III.
syn Imrichov


1205 – 1235
† v novemb.
Andrej II.
syn Bely III.
1. Gertruda
2. Jolanta
3. Božena :Beatrix:

1235 – 1270
† 5 non. maji
Bela IV.
syn Andreja II.
Maria Laskaris
od 1218

1270 – 1272
† kal. aug.
Štefan V.
syn Bely IV.
Alžbeta kumánska
1272 – 1290
† 10 jul.
Vladislav IV.
syn Štefana V.
Izabela sicilská
1290 – 1301
† 14 janu.
Andrej III.
vnuk Andreja II.
1. Fennena kujavská
2. Agnesa rakúska
od 1296

II. Z rozličných domov.
1301 – 1305Venceslav český

1305 – 1308Otton bávorský

1308 – 1342
† 16 jul.
Karol Robert
anžuánec
1. Katarína tešinská
2. Božena, dcera Henrika VII.
3. Alžbeta poľská

1342 – 1382
† 11 sept.
Ludiek I.
syn Karlov
1. Margareta česká
2. Alžbeta srbská
1370 venčaný
za poľského kráľa
1382 – 1385Maria
dcera Ludiekova


1385 – 1386Karol Dračský

1386 – 1392Maria zasa
a


1387 – 1437Žigmund
syn Karla IV.
1. Maria uhorská
2. Maria ciľská
R. 1410 císar
1437 – 1439Albert rakúsky,
císar a kráľ český
Alžbeta
dcera Žigmundova
od 1422

1439 –Alžbeta
vdova Albertova


1440 – 1445Vladislav V.
spolu kráľ český

R. 1444 bitka u Varny
1445 – 1458Vladislav VI.
syn Albertov,
spolu kráľ český


1458 – 1490Matej I. Korvín
syn Jána Huňada
1. Kunekunda česká
2. Božena neapoli.
R. 1485 zaujal Viedeň
1490 – 1516Vladislav VII.
syn Kazimíra poľ.
spolu český
Anna Gundala,
francúzska
R. 1514 vojna sedliacka pod Dóžom
1516 – 1526Ludiek II.
syn predošlého,
spolu český
Maria
španielská
R. 1526 porážka
moháčska
III. Z domu habsbursko – lotarinského.
1526 – 1564Ferdinand I.
císar
Anna
dcera Vladislava IV.
Protikráľ Ján Zápoľa
† 1540,
Izabella † 1559
1564 – 1576Maximilián
syn predošlého
Maria španielská1571 † J. Žig. Zápoľa
1573 vojna sedliacka
v Chorvátsku
1576 – 1608Rudolf
syn predošlého

1604 Bočkai
1608 – 1619Matej II.
syn predošlého
Anna tirolská1618 počiatok
tridcaťročnej vojny
1619 – 1637Ferdinand II.
syn Ferdinanda I.
1. Maria bavorská
2. Eleonóra mantuánska
1619 Bethlen
1637 – 1657Ferdinand III.
syn predošlého
1. Maria španielská
2. Maria tirolská
3. Eleonora
1645 pokoj
v Lincu s Ďurom
Rákocim I
.

Ferdinand IV.
† 1654 bez panovania


1657 – 1705Leopold I.
syn Ferdinanda III.
Eleonora1667 Vešeléni
1678 Imrich Tököli
1683 Ján Sobiesky
1686 vzatý Budín
1687 jatka prešovská
1701 Fraňo Rákoci
1705 – 1711Jozef I.
syn predošlého


1711 – 1740Karol III.
brat predošlého

1722 sanctio pragmatica
1740 – 1780Maria Terézia,
dcera predošlého
a
Fraňo Lotarinský

1756 sedemročnia vojna
1772 prvá delba Poľši
1780 – 1790Jozef II.
syn predošlých


1790 – 1792Leopold II.
brat predošlého


1792 – 1835Fraňo I.
syn predošlého

1795 Martinovič
1806 zložil korunu rimskú
1835 – 1848Ferdinand V.
syn predošlého
† 29 jun. 1875
Maria sardínska1846 ubíjanie pánov
v Haliči
1848 Košut
1848 –Franc Jozef
syn Fraňa Karla
Alžbeta bávorská1856 vojna krimská
1859 ztrata Lombardska
1866 ztrata Benátok


Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových