JEDNO Z V ŠTÝLU CVIČENÍ Z V ORLE VYCHÁDZAJÚCICH PRÁC VÝBORNÝCH.


JEDNO Z V ŠTÝLU CVIČENÍ Z V ORLE VYCHÁDZAJÚCICH PRÁC VÝBORNÝCH.

(Určená k v krasocite sa pocvičení besiedka krátka.)


Dvaja na k platnosti privedenú „policu práva občianskeho pozdvihnutí“ drotári
v košeliach čiernych šli popri pri ceste stojacom kríži drevenom,
a keď pozreli na z kríža visiace umučenie krvavé,


jednému sa kýchlo od v nose nazbieraného prachu suchého
a druhý mu zavinšoval zo v srdci prebývajúcej lásky:
„Bože, daj mnohý zárobok od po domoch bývajúcich gazdín štedrých.“


Toľko našej z v hlave bývajúceho vtipu ostrého pošlej besiedky vzornej.
Vydaná r. 1871 od medzi slovenskými rozprávkármi prvého
Jána Kalinčiaka krasoumného.

Záborský, Jonáš: JEDNO Z V ŠTÝLU CVIČENÍ Z V ORLE VYCHÁDZAJÚCICH PRÁC VÝBORNÝCH. In: Záborský, Jonáš: Dielo II. Bratislava : Tatran, 1989, s. 250, ISBN 80-222-0103-0.