Dejiny kráľovstva uhorského
od počiatku do časov Žigmundových.
1875.
Vypravuje Jonáš Záborský.

 • ČASŤ ÚVODNIA

 • OBČASIE PRVÉ
  1000 – 1173.
 • OBČASIE DRUHÉ
  1173 – 1301.

 • OBČASIE TRETIE
  1301 – 1395.
 • Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových