Kritika Dobšinského.

Kritika Dobšinského.


Náš bohabojný a kráľovský národ má veľké šťastie,
že mu nikdy nechýbajú k riti kusy.
Hoci inak k všetkému mlčia,
predsa sa vždy neomylne zjavia,
akonáhle sa uverejní dačo od Záborského.
Už sme počali zúfať,
keď umĺklo kritické pero
Kalinčiakovo a Dohnányho.
Ale hľa,
tu ešte výbornejší k riti kus,
pán Dobšinský v Drienčanoch!


Gratulujem Slovákom k novej aqui sitii
a vás bekomplimentujem pri slávnom debute
s kritikou proti divadelným hrám
toho čarbáka župčianskeho.
Pane! Žiačkovia darovali vám striebornú,
my vám pošleme zlatú čašu,
len odpuďte toho
„na metle ošprdanosti vyhodeného“,
kedykoľvek sa zjaví na verejnosti.


Máte pravdu, že jeho diela sú k pohoršeniu nemravné.
Netreba viac, ako to, že tisíc ráz spomína otca, matku, syna, dcéru.
U koho tieto mená nebudia oplzlé myšlienky?
Záborský je teda oplzlý spisovateľ
a veľmi dobre ste učinili, že ste ho zvláčili.


Milšie je nám, verte, než všetky Záborského drámy,
keď vy, pane,
nám tak po našsky v Besednici zabesedujete,
aký ste kam výlet urobili, ako ste sa zabávali,
ako vám chutnalo, či ste si štíbličky nezablatili.
Všetko nás nesmierne zaujíma, kam sa hnete, či činíte,
ako vám deň i noc prejde,
spolu s pani manželkou.
Snažne vás prosíme,
každý deň nám posielajte akurátne bulletiny o vašom vzácnom zdraví.

Mnohí

Záborský, Jonáš: Kritika Dobšinského. In: Záborský, Jonáš: Dielo II. Bratislava : Tatran, 1989, s. 301 – 302. ISBN 80-222-0103-0