DIELO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO


DIELO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO

(UMELECKÉ, AUTOBIOGRAFICKÉ, 

HISTORICKÉ a NÁBOŽENSKÉ DIELA)"Kto by po mojej smrti dačo z nich uverejnil,
toho zaklínam svätou vôľou mŕtvych,
aby nič v nich nemenil,
nič ani nevynechával,
ani nepridával.
Alebo tak ako sú,
alebo nijak."


Pseudonymy: Rečislaw Záborský, N. Magurský; Vojan Josifovič; Filip z Konôp; Parabola; Drotár Fedor; Dr. Fedor, odpovedný redaktor r r; Páter Chrysolog; Brindza Jánoš; Jano Metla, hrebeňanský majster; Dixi; Füldenstein; Vilibald Graf von Habenichts Titularkaiser von Babylon und expectativer König der Republik Pohlen; Schuthaagh; Balahura a ďalšie.

Grafonymy: Zz., Z.z., zz., z+, r+, xz a ďalšie.


Dejepisné diela


Rukopisy J. Z., 1875
Bratislava, 2012

Slovanský
pôvod
Zápoľovcov
Letopis Matice slovenskej, 1870
Letopis Matice slovenskej, 1868
Letopis Matice slovenskej, 1866 – 1867
Rukopisy J. Z.


Veľkokniežacia
hodnosť
Geizova
Rukopisy J. Z.

Letopis Matice slovenskej, 1869
Letopis Matice slovenskej, 1868
Letopis Matice slovenskej, 1866 – 1867

O mene Vaic,
ktoré sv. Štefan
I. kráľ uhorský
pred krstom
nosil
Daktoré
poznamenania
ku najstaršej
histórii
Uhorska
Historické
odrobinky
1. Registrum
de Thurocz.
2. Kupan.
3. Vatha.
Slovesnosť,
1863
Letopis Matice slovenskej, 1869

1862

1864


Letopis Matice slovenskej, 1871
Lipa III.,
1864
Letopis Matice slovenskej, 1867
Letopis Matice slovenskej, 1867

Zdáliž skutočne
nosil za dávna
Šarišský zámok
meno Tubul
Bitka
u Rosanoviec.
(Historický úvod
k divadelnej
hre)
Slovenské
povstanie
pred súdom

1873

1864
Sokol I.
1862

1873

Maďari
pred
opanovaním
terajšej
vlasti

Maďari
v X. století

Letopis Matice slovenskej, 1873
Letopis Matice slovenskej, 1874
Letopis Matice slovenskej, 1874


Prózy


Šofránkovci

Frndolína

Výber z diela.
SVKL, 1953
Výber z diela.
SVKL, 1953
Výber z diela.
SVKL, 1953
Výber z diela.
SVKL, 1953

Dielo.
Tatran, 1989
Rukopisy J. Z.
1871
Slovenské pohľady.
1894
Rukopisy J. Z.
1871

Tábor. Národní
almanah. 1870
Výber z diela.
SVKL, 1953
Dielo.
Tatran, 1989
Výber z diela.
SVKL, 1953

Jurát

Výber z diela.
SVKL, 1953
Výber z diela.
SVKL, 1953
Výber z diela.
SVKL, 1953
Výber z diela.
SVKL, 1953

Výber z diela.
SVKL, 1953
Výber z diela.
SVKL, 1953
Výber z diela.
SVKL, 1953
Dielo.
SVKL, 1963

Divadelné hry


Veršované drámy

(Básne dramatické)


Cyklus: Z dejín Ríše veľkomoravskej
a dejín slovensko-uhorských („Slovenská kalvária“)Historická smutnohra
v 5 dejstvách
Historická smutnohra
vo 6 dejstvách
Historická smutnohra
vo 6 dejstvách
Historická smutnohra
v 4 dejstvách
Básne dramatické.
J. Viktorin, 1865
Básne dramatické.
J. Viktorin, 1865
Lipa. Národný zábavník.
1864
Lipa. Národný zábavník.
1864

Historická smutnohra
v 3 dejstvách
Historická smutnohra
vo 4 dejstvách
Historická smutnohra
vo 3 dejstvách
Smutnohra
vo 5 dejstvách
Básne dramatické.
J. Viktorin, 1865
Básne dramatické.
J. Viktorin, 1865
Básne dramatické.
J. Viktorin, 1865
Básne dramatické.
J. Viktorin, 1865

Smutnohra
vo 2 dejstvách
Činohra vo 4 dejstvách
s úzadiem historickým
Smutnohra
vo 3 dejstvách
Smutnohra
vo 2 dejstvách
Dielo.
Tatran, 1989
Divadelnie hry J. Z.
V. P. Tóth, 1870
Divadelnie hry J. Z.
V. P. Tóth, 1870
Divadelnie hry J. Z.
V. P. Tóth, 1870
Smutnohra
vo 5 dejstváchDivadelnie hry J. Z.
V. P. Tóth, 1870
Cyklus: Z dejín srbsko-uhorských


Ďorde

Čierny


Smutnohra
vo 5 dejstvách
Smutnohra
vo 3 dejstvách
Smutnohra
vo 6 dejstvách

Divadelnie hry J. Z.
V. P. Tóth, 1870
Divadelnie hry J. Z.
V. P. Tóth, 1870
Divadelnie hry J. Z.
V. P. Tóth, 1870


Cyklus: Z dejín ruských („Lžedimitrijády“)


Predohra
v 6 dejstvách
Predohra
v 4 dejstvách
Predohra
v 6 dejstvách
Smutnohra
v 5 dejstvách
Lžedimitrijady.
J. Viktorin, 1866
Lžedimitrijady.
J. Viktorin, 1866
Lžedimitrijady.
J. Viktorin, 1866
Lžedimitrijady.
J. Viktorin, 1866

Smutnohra
v 6 dejstvách
Smutnohra
v 6 dejstvách
Smutnohra
v 6 dejstvách
Smutnohra
v 5 dejstvách
Lžedimitrijady.
J. Viktorin, 1866
Lžedimitrijady.
J. Viktorin, 1866
Lžedimitrijady.
J. Viktorin, 1866
Lžedimitrijady.
J. Viktorin, 1866
Smutnohra
v 6 dejstváchLžedimitrijady.
J. Viktorin, 1866
Neveršované divadelné hry

(Veselohry, frašky, činohry a podomové hry)


Korheľ

a ožran

Fraška
vo 3 dejstvách
Fraška
vo 2 dejstvách
Fraška pre pospolitý
ľud vo 5 dejstvách
Fraška
vo jednom dejstviu
Divadelnie hry J. Z.
V. P. Tóth, 1870
Divadelnie hry J. Z.
V. P. Tóth, 1870
Divadelnie hry J. Z.
V. P. Tóth, 1870
Divadelnie hry J. Z.
V. P. Tóth, 1870

Pomsta

za pomstu
Fraška
vo 3 dejstvách
Komická činohra
s úzadiem historickým
vo 3 dejstvách
Veselohra
vo 5 dejstvách
Veselá činohra vo 5 dejstvách
Divadelnie hry J. Z.
V. P. Tóth, 1870
Divadelnie hry J. Z.
V. P. Tóth, 1870
Divadelnie hry J. Z.
V. P. Tóth, 1870
Rukopisy J. Z.
1871
Podomná hra
dedinskej mládeže
na vianoceDivadelnie hry J. Z.
V. P. Tóth, 1870
Veršované skladby, básne,

reči, bájky, žihadlice,

telegramy, listy


Básne
lyrické
Náboženské epos

Pospolitá povesťRukopisy J. Z.
1871
Slovenské pohľady,
1894
Rukopisy J. Z.
1871
Rukopisy J. Z.
1871

Bájky Dumy Básnické listy
Hrdinské listy Žihadlice Rěč
Ku mládeži
Ve Vídni,
1851

Pohrobné
dodatky
Rukopisy J. Z.
1871

Výber z diela.
SVKL, 1953
Rukopisy J. Z.
1871

Listy
z Kocúrkova

Bájky slovenskéBájkyJ. Viktorin,
1866Náboženské diela


Čtyri
veky
Promtuarium
Theologicum

O podporovaní

a užívaní

škôl

O náležitom
užívaní
času

Rukopisy J. Z.O všeobecnom
a zvláštnom
rídení
božom
Chrámové
reči a kázne.
Svetlo
evangeliuma

Kázne

na všetky

nedele

a sviatky

Reč
na deň
sv. Trojice
o bytnosti
Boha

Rukopisy J. Z.
Slovenský sion, 
1871


Ku knězúm
pri společné
nábožnosti

Múdrosť

príležitosti
(Zväzok I., II.)

K Slovákom!

Ku vzbudeniu

všetkých

spiacich

a zavedených

SlovákovVe vídni, 1853
Bratislava, 2015Autobiografické diela


Rodine
v Záborí
Zemiansky
list rodiny
Záborských
Rukopisy J. Z.,
1871
Dielo,
Tatran, 1989
Rukopisy J. Z.,
1871
Rukopisy J. Z.,
1871

Poznamenání
rozličnáRukopisy J. Z.,
1871